پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  17 مورد123>>>
محلول نقره
 در مجموع 5 راي
✅ ۰۶۵۰-۹۵-س📦 ٢٢٠ میلی لیتر💊 آنفلوانزاهای ویروسینــا مــوجــود
محلول عصاره گزنه
✅ ٠٣٧-(ز-ب)-٨١-م📦 ١٢٠ میلی لیتر💊 روماتیسم مفصلی و نقرسنــا مــوجــود
محلول عصاره همیشه بهار
 در مجموع 3 راي
✅ ۰۱۰-(ز-ب)-۹۱-م-ت📦 ١٢٠ میلی لیتر💊 کمک به بهبود ریفلاکس معدهنــا مــوجــود
محلول عصاره ختمی
 در مجموع 11 راي
✅ ٧٠٠٦٩٠٠٦٨١٠٠٠٩📦 ١٢٠ میلی لیتر💊 کمک به بهبود سرفه و برونشیت490,000 ريال ($1.63)اضافه به سبد خريد
محلول عصاره اکیناسه
 در مجموع 20 راي
✅ ٧٠٠٦٩٠٠٦٨١٠٠٢٤📦 ١٢٠ میلی لیتر💊 تقویت سیستم ایمنی بدن495,000 ريال ($1.65)با احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
محلول عصاره اورتیکا
 در مجموع 9 راي
✅ ٧٠٠٦٩٠٠٦٨١٠٠٢٦📦 ٢٥٠ میلی لیتر💊 التهاب و عفونت دستگاه ادراری648,000 ريال ($2.16)با احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
  17 مورد123>>>