پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  62 مورد12345>>>
شربت سیکلوتاید
 در مجموع 16 راي
✅ ۹۶۶۰۰۳۰۳۱۸۷۴۴۳۳۰📦 ۲٠٠ گرم جوشش خون و عود سرطاننــا مــوجــود
شربت پروپولیس پلاس
 در مجموع 10 راي
📦 ۱۲۵ میلی لیتر التهابات دستگاه تنفس و آلرژینــا مــوجــود
شربت پرومیون
 در مجموع 1 راي
📦 ۱۲۵ میلی لیتر تقویت سیستم ایمنینــا مــوجــود
شربت شش ناب
 در مجموع 46 راي
📦 ۱۵٠ میلی لیتر سرفه‌های شدید و آنفولانزانــا مــوجــود
شربت آلرگارد
 در مجموع 100 راي
📦 ۱۲٠ میلی لیتر التیام بیماران کرونانــا مــوجــود
شربت اکسیر مقوی معده
 در مجموع 7 راي
✅ ۹۱-۰۸۹-س📦 ٢۰٠ میلی لیتر رفلاکس و سوزش معدهنــا مــوجــود
  62 مورد12345>>>