به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  23 مورد123>>>
شربت سکنجبین عنابی
📦 ٢٠٠ میلی لیتر💊 بیمار های کبد و تصفیه خون 250,000 ريال ($7.14)اضافه به سبد خريد
شربت فوماهیل
📦 ٢٠٠ میلی لیتر💊 خارش و کهیر250,000 ريال ($7.14)اضافه به سبد خريد
شربت مضنج و مسهل ثلاث
📦 ٢٠٠ میلی لیتر💊 تقویت اعضا رئیسه بدن250,000 ريال ($7.14)اضافه به سبد خريد
شربت مفرح ابریشمی
 در مجموع 10 راي
📦 ٢٠٠ میلی لیتر💊 تقویت اعضای رئیسه و ارواح آن 350,000 ريال ($10.00)اضافه به سبد خريد
شربت مضنج سودا
📦 ٢٠٠ میلی لیتر💊 از بین برنده سودا250,000 ريال ($7.14)اضافه به سبد خريد
شربت سوداک
📦 ٢٠٠ میلی لیتر💊 بیماری های ناشی از خلط سودا350,000 ريال ($10.00)اضافه به سبد خريد
  23 مورد123>>>