به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  17 مورد123>>>
شاهدانه
📦 ١٠٠ گرم💊 مدر، مسکن، نیرو بخش و اشتها آور250,000 ريال ($7.14)اضافه به سبد خريد
تخم ریحان
📦 ١٠٠ گرم💊 محرک، مدر، معرق و خنک کننده50,000 ريال ($1.43)اضافه به سبد خريد
کنجد سفید
📦 ١٠٠ گرم💊 مغذی، مدر و نرم کننده سینه60,000 ريال ($1.71)اضافه به سبد خريد
زنیان
📦 ١٠٠ گرم💊 مدر و باد شکن 60,000 ريال ($1.71)اضافه به سبد خريد
دانه فلفل سیاه
📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی معده و محرک اشتها120,000 ريال ($3.43)اضافه به سبد خريد
دانه فلفل سفید
📦 ١٠٠ گرم💊 محرک و قرمز کننده پوست و مقوی معده150,000 ريال ($4.29)اضافه به سبد خريد
  17 مورد123>>>