پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  12 مورد12
اسپند
 در مجموع 1 راي
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم ضد انگل و خواب آورنــا مــوجــود
تخم شربتی
 در مجموع 31 راي
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم رطوبت رسان بدن250,000 ريال ($0.83)اضافه به سبد خريد
سیاهدانه
 در مجموع 21 راي
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم تقویت سیستم ایمنی200,000 ريال ($0.67)اضافه به سبد خريد
فلفل قرمز
 در مجموع 10 راي
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم افزایش متابولیسیم150,000 ريال ($0.50)اضافه به سبد خريد
دانه انیسون
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم آنتی باکتریای بسیار قوی200,000 ريال ($0.67)اضافه به سبد خريد
تخم ریحان
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم محرک، مدر، معرق و خنک کننده200,000 ريال ($0.67)اضافه به سبد خريد
  12 مورد12