پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  12 مورد12
اسپند
 در مجموع 1 راي
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم ضد انگل و خواب آورنــا مــوجــود
تخم شربتی
 در مجموع 31 راي
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم رطوبت رسان بدننــا مــوجــود
سیاهدانه
 در مجموع 21 راي
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم تقویت سیستم ایمنینــا مــوجــود
فلفل قرمز
 در مجموع 10 راي
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم افزایش متابولیسیمنــا مــوجــود
دانه انیسون
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم آنتی باکتریای بسیار قوینــا مــوجــود
تخم ریحان
⚠️ بسته بندی بهداشتی📦 ١٠٠ گرم محرک، مدر، معرق و خنک کنندهنــا مــوجــود
  12 مورد12