پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
اسپری گلو بیمیون
📦 ٣٠ میلی لیتر عفونت گلو و دهان و تسکین گلو دردنــا مــوجــود
افشانه بینی نازومیون
 در مجموع 2 راي
📦 ٣٠ میلی لیتر عفونت مجاری تنفسی و سینوسنــا مــوجــود
  2 مورد1