نتيجه جستجو درباره (ریه)
  6 مورد1
حب سیاه
📦 ٣٠ عدد💊 محلل بادهای سرگردان بدن280,000 ريال ($1.40)اضافه به سبد خريد
شربت زوفا
 در مجموع 10 راي
✅ ٠٩٢-٩١-س📦 ١٢٠ میلی لیتر💊 ضد سرفه و سرماخوردگی210,000 ريال ($1.05)اضافه به سبد خريد
تخم بارهنگ
📦 ١٠٠ گرم💊 التیام زخم های دستگاه گوارش150,000 ريال ($0.75)اضافه به سبد خريد
برگ آویشن
 در مجموع 1 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 کمک به هضم غذاهای سنگین300,000 ريال ($1.50)اضافه به سبد خريد
عرق گل زوفا
📦 ١٠٠٠ سی سی💊 گلو درد، خلط آور و ضد سرفه126,000 ريال ($0.63)با احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
عرق گزنه
📦 ١٠٠٠ سی سی💊 قند خون، خونساز و خلط آور126,000 ريال ($0.63)با احتساب 10% تخفيفاضافه به سبد خريد
  6 مورد1