نتيجه جستجو درباره (زکام)
  7 مورد12
کپسول مومیایی ممسک
 در مجموع 52 راي
✅ ٠١٩٢-٩٢-س📦 ٥٠ عدد💊 مقوی اعصاب و نافع در شکستگی575,000 ريال ($2.88)اضافه به سبد خريد
شربت زوفا
 در مجموع 10 راي
✅ ٠٩٢-٩١-س📦 ١٢٠ میلی لیتر💊 ضد سرفه و سرماخوردگی200,000 ريال ($1.00)اضافه به سبد خريد
پودر زکام
 در مجموع 11 راي
📦 ٥٠ گرم💊 گلو دردهای گرم230,000 ريال ($1.15)اضافه به سبد خريد
شاهدانه
📦 ١٠٠ گرم💊 مدر، مسکن، نیرو بخش و اشتها آورنــا مــوجــود
پونه کوهی
📦 ١٠٠ گرم💊 قاعده آور، درمان زکام، سرفه و گلودرد60,000 ريال ($0.30)اضافه به سبد خريد
معجون سینوزیت
 در مجموع 16 راي
📦 ٨٥٠ سی سی💊 درمان اختلالات سینوزیتی224,000 ريال ($1.12)با احتساب 20% تخفيفاضافه به سبد خريد
  7 مورد12