نتيجه جستجو درباره (معده)
  51 مورد12345>>>
قرص بدل
📦 ۶۰ عدد💊 عوارض ناشی از سندرم ترک اعتیاد240,000 ريال ($6.86)اضافه به سبد خريد
قرص ایارج
 در مجموع 1 راي
✅ ٠٩١-٩١-س📦 ٣٠ عدد💊 درد و سردرد های میگرنی180,000 ريال ($5.14)اضافه به سبد خريد
قرص اطریفل گشنیزی
 در مجموع 20 راي
✅ ٠١٥٥-٩٢-س📦 ١٠٠ عدد💊 ضد نفخ و ضد رفلاکس190,000 ريال ($5.43)اضافه به سبد خريد
قرص اطریفل افتیمونی
 در مجموع 17 راي
✅ ٠١٥٩-٩٢-س📦 ١٠٠ عدد💊 میگرن، سردرد و پاکسازی معده250,000 ريال ($7.14)اضافه به سبد خريد
کپسول کلسنوش
✅ ۰۶۶۶-۹۵-س📦 ۳۰ عدد💊 کم خونی ناشی از فقر آهن200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
معجون اطریفل صغیر
✅ ۰۱۸۳-۹۲-س📦 ۸۰ گرم💊 دفع رطوبات زاید دستگاه گوارش 170,000 ريال ($4.86)اضافه به سبد خريد
  51 مورد12345>>>