نتيجه جستجو درباره (معده)
  44 مورد<<<34567>>>
برگ پونه
 در مجموع 10 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 نافع دفع سموم و مقوی کبد59,000 ريال ($1.69)اضافه به سبد خريد
برگ بادرنجبویه پرورشی
 در مجموع 21 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 مقوی دل، دماغ، معده و جگر90,000 ريال ($2.57)اضافه به سبد خريد
برگ آویشن
 در مجموع 1 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 کمک به هضم غذاهای سنگین170,000 ريال ($4.86)اضافه به سبد خريد
میوه تمر هندی
📦 ١٠٠ گرم💊 تقویت قلب و معده و ملین ملایم100,000 ريال ($2.86)اضافه به سبد خريد
گل بهارنارنج
📦 ١٠٠ گرم💊 بهبود هضم غذا و برطرف کننده بی خوابی280,000 ريال ($8.00)اضافه به سبد خريد
میوه رازیانه
 در مجموع 8 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 رفع تهوع و التهاب معده59,000 ريال ($1.69)اضافه به سبد خريد
  44 مورد<<<34567>>>