نتيجه جستجو درباره (معده)
  52 مورد<<<34567>>>
به دانه
📦 ١٠٠ گرم💊 درمان سینه درد و رفع کندی دندان ها 500,000 ريال ($14.29)اضافه به سبد خريد
بذر کرفس
 در مجموع 13 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 محلل نفخ، مفتح و عرق آور78,000 ريال ($2.23)اضافه به سبد خريد
خاکشیر
 در مجموع 22 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 رفع گرمازدگی و ضد اسهال79,000 ريال ($2.26)اضافه به سبد خريد
بسفایج
📦 ١٠٠ گرم💊 بهبود سوء گوارش و تسکین درد رماتیسم200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
برگ سنا
📦 ١٠٠ گرم💊 مسهل قوی، درمان سردرد و تنگی نفس100,000 ريال ($2.86)اضافه به سبد خريد
برگ تمشک
📦 ١٠٠ گرم💊 درمان گلودرد، ورم لوزتین و آنژین 100,000 ريال ($2.86)اضافه به سبد خريد
  52 مورد<<<34567>>>