پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 18618 بار
 در مجموع 32 راي

معجون مبدل المزاج

ثــبــت: مقدار: 📦 ٥٠ گرمقيمت: 650,000 ريال ($2.17)
درمـان: درد مفاصل و ترک اعتیاد به افیونانقضاء: یك سال

تــرکیبــات

آذاراقی، مدبر، گل گاو زبان، اسطوخدوس، کتیرا، مغزنارگیل، چلغوزه، قاقله صغار، زرنباد، شقاقل، صندل سفید، آمله، هلیله سیاه، قرنفل، عود هندی و عسل کف گرفته شده

مــوارد استفــاده

مبدل مزاج از سردی به گرمی بدون ایجاد احتراق در خون، نافع در فالج، استرخا، امراض و اوجاع بارده، درد مفاصل، عرق النسا، سلس البول و مفید در ترک اعتیاد به افیون.

شیــوه مصرف و نگه داری

در صورت مصرف دارو و احساس سرگیجه یا تپش قلب، مصرف دارو قطع شود. در افرادی که سابقه ناراحتی قلبی دارند و کسانی که دچار تپش قلب هستند استفاده نشود. بعد از هر وعده غذا، یک نخود از دارو با آب، حداکثر مصرف دارو در معتادان ۵٠٠ میلی گرم در هر چهار ساعت است.

اشتراک گذاری

تلگرام

جی‌میل‌
قرص بدلدرمـان: عوارض ناشی از سندرم ترک اعتیاد
معجون تریاق اربعه درمـان: پادزهر سموم

  
دارای امتیاز  از 32 رأی