پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 15473 بار
 در مجموع 1 راي

معجون دبیدالورد

شــماره ثبـت شــده: وزن/تعــداد/حجــم: 📦 ١٠٠ گرمقيمت: 450,000 ريال ($2.25)
درمـان: ضعف معده و کبدانقضاء: یك سال

تــرکیبــات

سنبل الطیب، مصطکی، دارچین، اسارون، قسط، کشوث، فوه، لاک، قرنفل، گل سرخ، هل، تخم کرفس و اذخر

مــوارد استفــاده

نافع در انواع صداع، دوی وطنین، مفید در ضعف معده، کبد و انواع استسقا، رافع صلابات، اورام، دبیلات و مانع تصاعد بخارات.

شیــوه مصرف و نگه داری

بعد از هر وعده غذا نصف قاشق چای خوری یا طبق دستور پزشک مصرف نمایید.

اشتراک گذاری

تلگرام

جی‌میل‌

  
دارای امتیاز  از 1 رأی