پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  70 مورد<<<34567>>>
کپسول گاوزبان مفرح
 در مجموع 44 راي
✅ ٠٣٥٣-٩٤-س📦 ٥٠ عدد خفقان قلبی، مالیخولیا، وسواسنــا مــوجــود
کپسول اثلق
 در مجموع 257 راي
✅ ٠٣٥٢-٩٤-س📦 ٥٠ عدد تنظیم عادت ماهیانه زناننــا مــوجــود
کپسول کبد
 در مجموع 38 راي
✅ ٠١٩٥-٩٢-س📦 ٥٠ عدد منقی فضولات کبد، مفتح منافذ کبدنــا مــوجــود
کپسول گلنار
 در مجموع 23 راي
✅ ۶۴۸۵۲۱۸۷۳۳۹۰۰۴۸۵📦 ۳٠ عدد بندآورنده خونریزینــا مــوجــود
کپسول اسطوخودوس علوی
 در مجموع 12 راي
✅ ۴۶۸۷۶۱۰۶۸۷۷۵۸۴۵۹📦 ۴٠ عدد صرع دماغی، تشنج و رطوبات لزجنــا مــوجــود
کپسول بسفایج
 در مجموع 5 راي
✅ ۱۶۱۸۶۳۴۹۲۰۶۳۰۵۷۱📦 ۵٠ عدد ملین طبع سوداوی مزاجان580,000 ريال ($1.93)اضافه به سبد خريد
  70 مورد<<<34567>>>