پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 15800 بار
 در مجموع 2 راي

کپسول کیست

ثــبــت: مقدار: 📦 ۵٠ عدد
درمـان: کیست های سینه و تخمدانانقضاء: یك سال

تــرکیبــات

حنظل، هلیله سیاه، گل سرخ و تربد

مــوارد استفــاده

رافــــــع کـــــــــیست هـــــــای سیــــــــنــــــــــه و تــــــــــخمــــــــــــــدان و گـــــــرم کــــــــــــردن رحـــــــــــم و مثـــــــــانـــــــه.

شیــوه مصرف و نگه داری

در جای خشک و خنک نگهداری شود. طبق دستور پزشک متخصص استفاده نمایید.

اشتراک گذاری

تلگرام

جی‌میل‌

  
دارای امتیاز  از 2 رأی