به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 1600 بار
 در مجموع 37 راي

ریشه زنجبیل

وزن/تعــداد/حجــم: 📦 ١٠٠ گرمقيمت: 150,000 ريال ($0.75)
درمـان: مقوی حافظه، معده و كبد سـایت: www.ehakim.com

نــام عــلمــی

Zingiber

گیــاهــ مــولــد

ریشه گیاه زنجبیل

طــبــع

گرم و خشک با رطوبت فضلیه

مــوارد استفــاده

مقوى قوّت حافظه، مقوی هاضمه و معده و كبد، مفتح سده جگر و مبهى، محلل رياح غليظه معده و امعا، مقطع بلاغم و رطوبات غليظه چسبيده به سطح معده و امعا و غيرها و مجفف آن ها، ملين طبع، مخرج خلط غليظ و رطوبات دماغى و حلق، برودت اعصاب و جهت فالج و كرم معده، يرقان سدى، تقطير البول حادث از برودت و ضعف آلات بول و اسهال كه از فساد غذا باشد.

جهت رفع سموم حيوانى، تسكين تشنگى بلغمى، مهیج باه، هضم کننده، موافق با سردی کبد و معده و زایل کننده بلت ناشی از خوردن میوه در معده .

شیــوه مصرف و نگه داری

در عطر سازی کاربرد دارد. همچنین به صورت ادویه و چاشنی غذا و دمنوش استفاده می شود.

اشتراک گذاری

تلگرام

جی‌میل‌

  
دارای امتیاز از 37 رأی
(عدد بالاتر برای عنوان بهتر)