به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 1520 بار
 در مجموع 17 راي

بذر کرفس

وزن/تعــداد/حجــم: 📦 ١٠٠ گرمقيمت: 78,000 ريال ($0.39)
درمـان: محلل نفخ، مفتح و عرق آورسـایت: www.ehakim.com

نــام عــلمــی

Apium graveolens

گیــاهــ مــولــد

تخم کرفس

طــبــع

گرم و خشک

مــوارد استفــاده

در تفتيح قوىتر از ساير اجزاى آن و هاضم غذا و جاذب فضول از معده و رحم، جهت استسقا و تسكين اوجاع، در ساير منافع مانند بيخ آن محلل نفخ، مفتح، عرق آور، آرام کننده درد، برای صرع بد است و آن را مصرعین تهییج می کند.

نافع سرفه، کبد، طحال، کلیه، مثانه، نافع استسقا، عسر بول، مضر برای باردار به علت مدر بودن و تهییج باه.

شیــوه مصرف و نگه داری

به صورت ادویه در مواد غذایی استفاده می شود. در بارداری مضر است. در جای خشک و خنک نگهداری شود.

اشتراک گذاری

تلگرام

جی‌میل‌

  
دارای امتیاز از 17 رأی
(عدد بالاتر برای عنوان بهتر)