به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 14161 بار
 در مجموع 26 راي

میوه عناب

توضیحات: ⚠️ بسته بندی بهداشتیوزن/تعــداد/حجــم: 📦 ١٠٠ گرمقيمت: 200,000 ريال ($1.00)
درمـان: صاف كننده خون و مفید برای جگرسـایت: www.ehakim.com

نــام عــلمــی

Zizyphus vulgaris

گیــاهــ مــولــد

میوه درخت عناب

طــبــع

اعتدال در سردی و گرمی و مایل به رطوت

مــوارد استفــاده

منضج اخلاط غليظه، ملين صدر و احشا، مسهل اخلاط رقيقه، رافع خشونت سينه و حلق و صوت عارض از حرارت و سرفه و ربو و وجع صدر، صاف كننده خون و مولد خون صالح، مسكن التهاب و تشنگى، حدت خون و گرمى وجع جگر و گرده و مثانه

امراض مقعده و لذع امعا و معده و فساد مزاج جگر، لطیف کننده خون، دیر هضم و دارای غذاییت اندک برا ی معده نامناسب.

شیــوه مصرف و نگه داری

میوه تازه و خشک شده استفاده می شود. دیر هضم و دارای غذاییت اندک است و برای معده نامناسب.

اشتراک گذاری

تلگرام

جی‌میل‌

  
دارای امتیاز  از 26 رأی