به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  166 مورد<<<2425262728
کپسول گاوزبان مفرح
 در مجموع 33 راي
✅ ٠٣٥٣-٩٤-س📦 ٥٠ عدد💊 خفقان قلبی، مالیخولیا، وسواس200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
کپسول درونج
 در مجموع 30 راي
✅ ٠٦٦٤-٩٥-س📦 ٣٠ عدد💊 تپش قلب، کاهش فشار دیاستولی200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
معجون قانصه
 در مجموع 88 راي
✅ ٣٦٠-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم💊 سنگ کلیه و رفع ضعف معده200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
کپسول اثلق
 در مجموع 169 راي
✅ ٠٣٥٢-٩٤-س📦 ٥٠ عدد💊 تنظیم عادت ماهیانه زنان200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
کپسول مسهل صمغی
 در مجموع 64 راي
✅ ٠١٩١-٩٢-س📦 ٣٠ عدد💊 نافع در فالج و سکته200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
کپسول مقل ملین
 در مجموع 118 راي
✅ ٠٤٨٨-٩٤-س📦 ٥٠ عدد💊 یبوست، بواسیر و شقاق200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
  166 مورد<<<2425262728