پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  70 مورد12345>>>
کپسول فیتوفیت
 در مجموع 40 راي
📦 ۶۰ عدد کاهنده اشتها و چربی سوزنــا مــوجــود
کپسول زینوگان
 در مجموع 42 راي
✅ ۱۶۸۱۴۴۹۹۳۲۷۲۰۱۸۰📦 ۶۰ عدد کمک به حفظ سلامت سیستم ایمنینــا مــوجــود
کپسول دیابت
 در مجموع 11 راي
✅ ۳۵۵۲۹۶۶۳۳۱۹۳۸۰۱۷📦 ۶۰ عدد پایین آورنده قند خوننــا مــوجــود
قرص آیرون پلاس خبث الحدید
 در مجموع 46 راي
✅ ٠١٢٤-٩١-س📦 ٤٠ عدد کم خونی ناشی از فقر آهننــا مــوجــود
قرص والی فلور
 در مجموع 102 راي
📦 ۳۰ عدد اضطراب و بی خوابی های ناشی از آننــا مــوجــود
قرص بدل
 در مجموع 23 راي
✅ ۴۱۴۷۸۴۵۳۴۵۵۱۳۹۵۱📦 ۶۰ عدد عوارض ناشی از سندرم ترک اعتیادنــا مــوجــود
  70 مورد12345>>>