به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 14232 بار
 در مجموع 95 راي

کپسول مسهل صمغی

سازمـان غذا و دارو: ✅ ٠١٩١-٩٢-سوزن/تعــداد/حجــم: 📦 ٣٠ عددقيمت: 390,000 ريال ($1.95)
درمـان: نافع در فالج و سکتهسـایت: www.ehakim.com

تــرکیبــات

سکبینج، اشق، صمغ باریجه، جند بیدسر، حنظل و سرکه ی انگوری

مــوارد استفــاده

مسهل مواد لزجه ی متشبّثه به بافت عصب و نافع در فالج و سکته.

شیــوه مصرف و نگه داری

زمستان و اقالیم سرد، ١-٢ کپسول ٢٥٠ میلی گرم، تابستان و اماکن گرم، ١-٢ کپسول ١٢٥ میلی گرم. اسهال ناشی از این دارو آزار دهنده نیست. این کپسول می تواند لاغر کننده نیز باشد. در افرادی که دچار حبس طمث هستند، می تواند مدر حیض باشد.

اشتراک گذاری

تلگرام

جی‌میل‌

  
دارای امتیاز  از 95 رأی