پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 19451 بار
 در مجموع 71 راي

شربت محلل

ثــبــت: مقدار: 📦 ٢٠٠ میلی لیتر
درمـان: رافع سدد کبد و لاغر کنندهانقضاء: یك سال

تــرکیبــات

انیسون، عسل، زیره، سرکه، رازیانه، کرفس و عنصل

مــوارد استفــاده

مجفف و محلل رطوبات زائد و عفونی بدن (قوی تر از عنصلی ساده)، رافع سدد کبد، مجفف نزله و عفونات، هاضم، لاغر کننده، نافع برای ضیق النفس، صرع، نفث الدم ریوی، سوءالقنیه و استسقای نوع سرد.

شیــوه مصرف و نگه داری

نــیــم ســاعــت پیــش از صبــحــانه دو قــاشــق غــذاخــوری در یــک اســتــکان آب گرم میــــل شــــود.

اشتراک گذاری

تلگرام

جی‌میل‌
کپسول سفوف مهزلدرمـان: لاغر کننده و کم کننده اشتها
کپسول فیتوفیتدرمـان: کاهنده اشتها و چربی سوز

  
دارای امتیاز  از 71 رأی