به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  281 مورد12345>>>
معجون مبدل المزاج
 در مجموع 10 راي
📦 ٥٠ گرم💊 درد مفاصل و ترک اعتیاد به افیون290,000 ريال ($1.45)اضافه به سبد خريد
معجون اطریفل صغیر
 در مجموع 1 راي
✅ ۰۱۸۳-۹۲-س📦 ۸۰ گرم💊 دفع رطوبات زاید دستگاه گوارش 325,000 ريال ($1.63)اضافه به سبد خريد
معجون اطریفل کشمشی
 در مجموع 1 راي
✅ ۰۶۱۶-۹۵-س📦 ١٠٠ گرم💊 نافع در گشادی مجاری بول و منینــا مــوجــود
معجون دبید الورد
 در مجموع 53 راي
📦 ١٠٠ گرم💊 ضعف کبد و معده و ورم رحم500,000 ريال ($2.50)اضافه به سبد خريد
معجون برص
 در مجموع 110 راي
📦 ٥٠ گرم💊 رافع برصنــا مــوجــود
خمیره مروارید
📦 ١٠٠ گرم💊 تپش قلب و افسردگی700,000 ريال ($3.50)اضافه به سبد خريد
  281 مورد12345>>>