پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  306 مورد12345>>>
معجون قانصه
 در مجموع 136 راي
✅ ٣٦٠-٩٤-س📦 ١٠٠ گرم سنگ کلیه و رفع ضعف معدهنــا مــوجــود
معجون اطریفل صغیر
 در مجموع 25 راي
✅ ۰۱۸۳-۹۲-س📦 ۸۰ گرم دفع رطوبات زاید دستگاه گوارش نــا مــوجــود
معجون تریاق اربعه
 در مجموع 326 راي
✅ ٠٦٩٤-٩٥-س📦 ١٠٠ گرم پادزهر سمومنــا مــوجــود
معجون دبید الورد
 در مجموع 54 راي
✅ ۷۷۰۴۱۴۳۳۱۶۰۱۹۸۴۲📦 ١٠٠ گرم ضعف کبد و معده و ورم رحمنــا مــوجــود
خمیره مروارید
 در مجموع 16 راي
📦 ١٠٠ گرم تپش قلب و افسردگینــا مــوجــود
خمیره ابریشم ساده
 در مجموع 16 راي
📦 ١٠٠ گرم مقوی قلب و مغزنــا مــوجــود
  306 مورد12345>>>