به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  146 مورد<<<23456>>>
قرص اطریفل گشنیزی
 در مجموع 20 راي
✅ ٠١٥٥-٩٢-س📦 ١٠٠ عدد💊 ضد نفخ و ضد رفلاکس190,000 ريال ($5.43)اضافه به سبد خريد
کپسول کبد
 در مجموع 27 راي
✅ ٠١٩٥-٩٢-س📦 ٥٠ عدد💊 منقی فضولات کبد، مفتح منافذ کبد200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
کپسول حب شبیار
 در مجموع 59 راي
✅ ٠١٩٨-٩٢-س📦 ٣٠ عدد💊 مسهل، منقی دماغ و قلب 200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
کپسول چوب چینی
 در مجموع 57 راي
📦 ٤٥ عدد💊 نافع برای مالیخولیا و وسواس200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
کپسول گاوزبان مفرح
 در مجموع 33 راي
✅ ٠٣٥٣-٩٤-س📦 ٥٠ عدد💊 خفقان قلبی، مالیخولیا، وسواس200,000 ريال ($5.71)اضافه به سبد خريد
کپسول حنظل
 در مجموع 36 راي
✅ ٠٣٥٥-٩٤-س📦 ٣٠ عدد💊 ملین طبع بیماران دیابتی170,000 ريال ($4.86)اضافه به سبد خريد
  146 مورد<<<23456>>>