پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  62 مورد<<<12345>>>
شربت شراب رضوی
 در مجموع 101 راي
✅ ٠١٧١-٩٢-س📦 ١٢٠ میلی لیتر مقوی و مفرح، افزایش میل جنسینــا مــوجــود
شربت بزوری مفوه
 در مجموع 13 راي
✅ ۸۳۳۴۵۳۰۲۶۷۳۱۲۹۲📦 ٢٠٠ میلی لیتر مدر بول و طمث و نافع در اختناق رحمنــا مــوجــود
شربت محلل
 در مجموع 71 راي
📦 ٢٠٠ میلی لیتر رافع سدد کبد و لاغر کنندهنــا مــوجــود
شربت سکنجبین بزوری
 در مجموع 59 راي
✅ ٠١٨٤-٩٢-س📦 ٢٠٠ میلی لیتر مدر بول و نافع کبد چرب790,000 ريال ($2.63)اضافه به سبد خريد
شربت سکنجبین عنصلی
 در مجموع 13 راي
✅ ٠١٩٤-٩٢-س📦 ٢٠٠ میلی لیتر صلابت طحال و کبدنــا مــوجــود
شربت جالینوس
 در مجموع 44 راي
✅ ٠١٨٠-٩٢-س📦 ٢٠٠ میلی لیتر نافع در امراض معده و هاضمهنــا مــوجــود
  62 مورد<<<12345>>>