به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 14149 بار
 در مجموع 60 راي

روغن نقرسی

شــماره ثبـت شــده: وزن/تعــداد/حجــم: 📦 ٢٠ سی سیقيمت: 110,000 ريال ($0.55)
درمـان: نافع در درد های نقرسسـایت: www.ehakim.com

تــرکیبــات

شنجرف رومی، شحم حنظل، تخم شاهی، خردل، ابوخلسا، آذاراقی، مدبر، روغن کنجد

مــوارد استفــاده

نافع دردهای نقرسی، اوارم حاره و اوجاع حاره مفاصل.

شیــوه مصرف و نگه داری

بدون ماساژ به موضع درد مالیده شود. این روغن مصرف خوراکی ندارد. از مالیدن آن به زخم های باز و چشم ها پرهیز شود.

اشتراک گذاری

تلگرام

جی‌میل‌

  
دارای امتیاز  از 60 رأی