به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 14157 بار
 در مجموع 19 راي

روغن راهب

شــماره ثبـت شــده: وزن/تعــداد/حجــم: 📦 ٢٠ سی سی
درمـان: رفع درد مفاصل و مشکلات عصبیسـایت: www.ehakim.com

تــرکیبــات

سیر مدبر، روغن کنجد، عاقر قرحا و سداب

مــوارد استفــاده

محلل، جالی، مفتح، مجفف رطوبات مفاصل، مقرح جلد، اکثر اعراض عصابی و اوجاع مفاصل و عرق النساء و نقرس و وجع آن و تحلیل اورام.

شیــوه مصرف و نگه داری

در دوره ی بارداری و شیر دهی حتما با نظر پزشک معالج مصرف شود. روزی ٢ الی ٣ بار و طبق نظر پزشک مقداری از روغن را روی موضع مالیده و چرب شود.

اشتراک گذاری

تلگرام

جی‌میل‌

  
دارای امتیاز  از 19 رأی