پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 15084 بار
 در مجموع 83 راي

روغن دفلی

شــماره ثبـت شــده: وزن/تعــداد/حجــم: 📦 ٢٠ سی سیقيمت: 135,000 ريال ($0.45)
درمـان: برص، کمر درد و زانو دردانقضاء: یك سال

تــرکیبــات

برگ و گل خرزهره، آب و روغن زیتون

مــوارد استفــاده

نافع در فرطه(مقدمه کچلی)، جرب متقرح، حکه، برص، استرخا، کمردرد، درد زانو،رافع امراض بارده و مقوی باه و اعصاب.

شیــوه مصرف و نگه داری

هر ۸ تا ۱۲ سـاعت مقـداری از روغــن روی موضـع درد بدون ماساژ مـالیــده شـود.

اشتراک گذاری

تلگرام

جی‌میل‌

  
دارای امتیاز  از 83 رأی