پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 15425 بار

روغن قسط

ثــبــت: مقدار: 📦 ۶٠ سی سی
درمـان: مفيد در فالج، لقوه و تشنجانقضاء: یك سال

تــرکیبــات

قسط مر، سليخه، مرزنجوش، سنبل الطيب، ميخک، جوزبوا، وج، صمغ باريجه، روغن زيتون، سرکه انگوری و آب

مــوارد استفــاده

رافع رياح، مفيد در فالج، لقوه، تشنج، ضعف عصب و بافت عصبی، مقوی اعصاب و اعضا و باه و محلل قَوى و رافع لرز تب سوداوى و بلغمی پيش از نوبه و مقوى مو و دراز كننده آن است. بی اختياری ادرار ناشی از سستی و برودت مثانه، کیست و احتباس حیض.

شیــوه مصرف و نگه داری

در جای خشک و خنک نگهداری شود.

اشتراک گذاری

تلگرام

جی‌میل‌

  
دارای امتیاز  از 0 رأی