به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 196 بار

روغن قسط

شــماره ثبـت شــده: وزن/تعــداد/حجــم: 📦 ۶٠ سی سیقيمت: 250,000 ريال ($1.25)
درمـان: مفيد در فالج، لقوه و تشنجسـایت: www.ehakim.com

تــرکیبــات

قسط مر، سليخه، مرزنجوش، سنبل الطيب، ميخک، جوزبوا، وج، صمغ باريجه، روغن زيتون، سرکه انگوری و آب

مــوارد استفــاده

رافع رياح، مفيد در فالج، لقوه، تشنج، ضعف عصب و بافت عصبی، مقوی اعصاب و اعضا و باه و محلل قَوى و رافع لرز تب سوداوى و بلغمی پيش از نوبه و مقوى مو و دراز كننده آن است. بی اختياری ادرار ناشی از سستی و برودت مثانه، کیست و احتباس حیض.

شیــوه مصرف و نگه داری

در جای خشک و خنک نگهداری شود.

اشتراک گذاری

تلگرام

جی‌میل‌

  
دارای امتیاز از 0 رأی
(عدد بالاتر برای عنوان بهتر)