پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  10 مورد12
مشخصات دم
📕 مروری بر كلیات طب سنتی ایران📝 محسن ناصری و... سرخ رنگ، بدون بوی بد، شیرین و با قوام معتدل است...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
خلط دم
📕 مروری بر كلیات طب سنتی ایران📝 محسن ناصری و... مایعی سرخ رنگ، گرم و مرطوب و جایگاه آن در کبد است...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
مشخصات صفرا
📕 مروری بر كلیات طب سنتی ایران📝 محسن ناصری و... سرخ مایل به زرد، سبک، تند و تیز و تلخ و رقیق می‌باشد...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
خلط صفرا
📕 مروری بر كلیات طب سنتی ایران📝 محسن ناصری و... صفرا مایعی زرد رنگ، تلخ و دارای طبع گرم و خشک است...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
  10 مورد12