به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
زالو چیست؟
دانشنامه ایی حکیم📚 اعمال یداوی📝 حوریه محمدی کناری و...🔷 زالــو درمــانی تاریخچه طولانی در شاخه های مختلف پــزشكی دارد...
تدابیر زالو درمانی
دانشنامه ایی حکیم📚 اعمال یداوی📝 حوریه محمدی کناری و...🔷 بعضی از اطبای هند بر این عقیده اند که زالو فقط خون فاسد را جذب می نماید...
  2 مورد1