به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
زالو چیست؟
📚 اعمال یداوی📝 حوریه محمدی کناری و...🔷 زالو درمانی تاریخچه طولانی در شاخه های پزشكی دارد...
تدابیر زالو درمانی
📚 اعمال یداوی📝 حوریه محمدی کناری و...🔷 برخی اطبا معتقدند که زالو فقط خون فاسد را جذب می نماید...
  2 مورد1