به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
غیر معتدل مفرد
دانشنامه ایی حکیم📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 اعتدال مزاج و حفظ تندرستی آن با گرمی تناسب بیشتری دارد تا سردی...
غیر معتدل مرکب
دانشنامه ایی حکیم📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 گرم و خشک، سرد و خشک، سرد و تر و مزاج گرم و تر مزاج های غیر معتدل مرکب هستند...
  2 مورد1