پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
غیر معتدل مفرد
📕 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا تندرستی با گرمی تناسب بیشتری دارد تا سردی...ارسال کننده ✉️
غیر معتدل مرکب
📕 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا برابری مقادیر عناصر متضاد در ترکیب مزاج یعنی اعتدال...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
  2 مورد1