پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
معتدل مطلق
📕 مجله اینترنتی طب سنتی طبایع📝 امیرمحمد گلبخش مزاج فرد در نقطه وسط کیفیات چهارگانه قرار دارد...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
معتدل مطلوب
📕 مجله اینترنتی طب سنتی طبایع📝 امیرمحمد گلبخش اعدال یعنی در سطح متعادلی از گرما و رطوبت بودن...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
  2 مورد1