پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  4 مورد1
مزاج سرد و خشک
📕 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا لاغر اندام و زمینه پوست تیره، دقیق، کنجکاو و...ارسال کننده ✉️
مزاج سرد و تر
📕 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا پوست سفید و کمى رنگ پریده با موهاى کم پشت...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
مزاج گرم و تر
📕 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا درشت اندام و عضلانی و پوستى سرخ و سفید...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
مزاج گرم و خشک
📕 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا لاغر اندام، رنگ چهره و سفیدی چشم به زردى می‌زند...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
  4 مورد1