به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  4 مورد1
مزاج سرد و خشک
قانون در طبمحمدحسین ابن سینا🔴 لاغر اندام و زمینه پوست تیره، دقیق، کنجکاو و...ارسال کننده 📝 مدیر ایی حکیم
مزاج سرد و تر
قانون در طبمحمدحسین ابن سینا🔴 پوست سفید و کمى رنگ پریده با موهاى کم پشت...ارسال کننده 📝 مدیر ایی حکیم
مزاج گرم و تر
قانون در طبمحمدحسین ابن سینا🔴 درشت اندام و عضلانی و پوستى سرخ و سفید...ارسال کننده 📝 مدیر ایی حکیم
مزاج گرم و خشک
قانون در طبمحمدحسین ابن سینا🔴 لاغر اندام، رنگ چهره و سفیدی چشم به زردى می‌زند...ارسال کننده 📝 مدیر ایی حکیم
  4 مورد1