به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
فصد چیست؟
دانشنامه ایی حکیم📚 اعمال یداوی📝 حوریه محمدی کناری و...🔷 فصد استفراغی است کلی که در آن اخلاط اربعه خارج می گردند...
قوانین و نکات فصد
دانشنامه ایی حکیم📚 اعمال یداوی📝 حوریه محمدی کناری و...🔷 روزی که مرض در حرکت و ماده آن در جوشش باشد در آن روز فصد ممنوع است...
  2 مورد1