به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
فصد چیست؟
📚 اعمال یداوی📝 حوریه محمدی کناری و...🔷 فصد استفراغی است که در آن اخلاط اربعه خارج می گردند...ارسال کننده 📝 علی باباخانی
قوانین و نکات فصد
📚 اعمال یداوی📝 حوریه محمدی کناری و...🔷 اگر مرض در حرکت و ماده آن در جوشش باشد فصد ممنوع...ارسال کننده 📝 علی باباخانی
  2 مورد1