به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
مشخصات صفرا
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 صفرا سرخ مایل به زرد، سبک، تند و تیز و تلخ و رقیق می باشد...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
خلط صفرا
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 صفرا مایعی زرد رنگ، تلخ و دارای طبع گرم و خشک است...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
  2 مورد1