به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
مشخصات صفرا
📚 كلیات طب سنتی ایران📝 محسن ناصری و...🔷 مشخصات صفرای طبیعی سرخ مایل به زرد و سبک و تند و تیز و تلخ و رقیق می باشد...
خلط صفرا
📚 كلیات طب سنتی ایران📝 محسن ناصری و...🔷 صفرا مایعی زرد رنگ، تلخ و دارای طبع گرم و خشک است...
  2 مورد1