پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  10 مورد12
آشنایی با مزاج
📕 مروری بر كلیات طب سنتی ایران📝 محسن ناصری و...💡 مزاج در لغت به معنای آمیختن است...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
انواع مزاج
📕 مروری بر كلیات طب سنتی ایران📝 محسن ناصری و...💡 ٩ مزاج شامل ٤ مزاج مفرد، ٤ مزاج مرکب و ١ مزاج معتدل...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
معتدل مطلق
📕 مجله اینترنتی طب سنتی طبایع📝 امیرمحمد گلبخش💡 مزاج فرد در نقطه وسط کیفیات چهارگانه قرار دارد...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
معتدل مطلوب
📕 مجله اینترنتی طب سنتی طبایع📝 امیرمحمد گلبخش💡 اعدال یعنی در سطح متعادلی از گرما و رطوبت بودن...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
غیر معتدل مفرد
📕 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا💡 تندرستی با گرمی تناسب بیشتری دارد تا سردی...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
غیر معتدل مرکب
📕 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا💡 برابری مقادیر عناصر متضاد در ترکیب مزاج یعنی اعتدال...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
  10 مورد12