به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
محجمه گذاری
دانشنامه ایی حکیم📚 اعمال یداوی📝 حوریه محمدی کناری و...🔷 در چین، هند و آفریقا در گذشته بادکش را با شاخ حیوانات انجام می دادند...
کاربردهای بادکش
دانشنامه ایی حکیم📚 اعمال یداوی📝 حوریه محمدی کناری و...🔷 بادکش یعنی ایجاد حجم و مکیدن بخشی از بافت و پوست و عضلات سطوح بدن...
  2 مورد1