به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
طب ایرانی
📚 پزشكی در ایران باستان📝 پرويز اذكایی🔷 بر اساس شواهد تاریخی، ایران منشاء طب در جهان بوده است...ارسال کننده 📝 علی باباخانی
اقسام طب ایرانی
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 طب علمی است که با آن احوال بدن انسان شناخته می‌شود...ارسال کننده 📝 علی باباخانی
  2 مورد1