پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
طب ایرانی
📕 پزشكی در ایران باستان📝 پرويز اذكایی💡 بر اساس تاریخ، ایران منشاء طب در جهان بوده است...ارسال کننده ✉️ روابط عمومی
اقسام طب ایرانی
📕 مروری بر كلیات طب سنتی ایران📝 محسن ناصری و...💡 طب علمی است که با آن احوال انسان شناخته می‌شود...ارسال کننده ✉️ روابط عمومی
  2 مورد1