به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  10 مورد12
اخلاط
📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 خلط جسم سیال و مرطوبی است که غذا به آن تبدیل می شود...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
نضج
📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 نضج یعنی گوارش کامل، یعنی مواد قوام لازم را پیدا کنند...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
مشخصات سودا
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 مشخصات سواد رسوب خون طبیعی و طعم ترش و گَس می باشد...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
خلط سودا
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 ماده سیاه رنگ، در جگر تولید می شود و جایگاه آن طحال است...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
مشخصات بلغم
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 بلغم طبیعی بدون بو، مایل به شیرینی با قوام معتدل می باشد...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
خلط بلغم
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 مایعی که در معده و کبد تولید می شود و در بدن جایگاهی ندارد...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
  10 مورد12