به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
نُضج
دانشنامه طب سنتیفروشگاه ایـی حکیم🔷 نضج یعنی هر ماده ای بتواند قوام لازم برای استفاده شدن در بدن را پیدا کند...
اخلاط
دانشنامه طب سنتیفروشگاه ایـی حکیم🔷 خلط جسم سیال و رطبی است که غذا اول بار به آن تبدیل می شود...
  2 مورد1