به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  10 مورد12
اخلاط
دانشنامه طب سنتیفروشگاه ایـی حکیم🔷 خلط جسم سیال و رطبی است که غذا اول بار به آن تبدیل می شود...
نُضج
دانشنامه طب سنتیفروشگاه ایـی حکیم🔷 نضج یعنی هر ماده ای بتواند قوام لازم برای استفاده شدن در بدن را پیدا کند...
مشخصات سودا
دانشنامه طب سنتیفروشگاه ایـی حکیم🔷 مشخصات سوادی طبیعی رسوب خون طبیعی و طعم ترش و گَس می باشد...
خلط سودا
دانشنامه طب سنتیفروشگاه ایـی حکیم🔷 ماده ای است سیاه رنگ که در جگر تولید می شود و جایگاه اصلی آن طحال است...
مشخصات بَلغم
دانشنامه طب سنتیفروشگاه ایـی حکیم🔷 مشخصات بلغم طبیعی بدون بو، مایل به شیرینی با قوام معتدل می باشد...
خلط بَلغم
دانشنامه طب سنتیفروشگاه ایـی حکیم🔷 مایعی است که در معده و کبد تولید می شود و در بدن جایگاه خاصی ندارد...
  10 مورد12