پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
مشخصات بلغم
📕 مروری بر كلیات طب سنتی ایران📝 محسن ناصری و... بدون بو، مایل به شیرینی با قوام معتدل است...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
خلط بلغم
📕 مروری بر كلیات طب سنتی ایران📝 محسن ناصری و... در معده و کبد تولید شده و در بدن جایگاهی ندارد...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
  2 مورد1