به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
مشخصات بلغم
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 بلغم طبیعی بدون بو، مایل به شیرینی با قوام معتدل می باشد...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
خلط بلغم
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 مایعی که در معده و کبد تولید می شود و در بدن جایگاهی ندارد...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
  2 مورد1