به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
مشخصات بَلغم
دانشنامه ایی حکیم📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 مشخصات بلغم طبیعی بدون بو، مایل به شیرینی با قوام معتدل می باشد...
خلط بَلغم
دانشنامه ایی حکیم📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 مایعی است که در معده و کبد تولید می شود و در بدن جایگاه خاصی ندارد...
  2 مورد1