به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  6 مورد1
طب ایرانی
📚 پزشكی در ایران باستان📝 پرويز اذكایی🔷 بر اساس شواهد تاریخی، ایران منشاء طب در جهان بوده است...ارسال کننده 📝 علی باباخانی
اقسام طب ایرانی
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 طب علمی است که با آن احوال بدن انسان شناخته می‌شود...ارسال کننده 📝 علی باباخانی
طب مدرن و مکمل
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 ده ها نوع مکتب درمانی به عنوان طب مکمل در جهان شناخته شده...ارسال کننده 📝 علی باباخانی
طب در تمدن اسلامی
📚 پزشكی در ایران باستان📝 پرويز اذكایی🔷 در تمدن اسلامی پزشکی دو بخش نظری و عملی می باشد...ارسال کننده 📝 علی باباخانی
قدمت طب ایرانی
📚 تاریخ پزشكی ایران📝 لوید الگود و...🔷 در دوران هخامنشى علم طب داراى منزلت خاصى بوده است...ارسال کننده 📝 علی باباخانی
قدمت طب ایرانی
📚 تاریخ طب سنتی📝 محمدرضا شمس🔷 قدمت طب اسلامی به تایید حکما به درازای عمر انسان است...ارسال کننده 📝 علی باباخانی
  6 مورد1