به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
حجامت و کاربردها
📚 اعمال یداوی📝 حوریه محمدی کناری و...🔷 حجامت یک روش پیشگیری و درمان بیماری ها با ایجاد مکش در روی پوست است...
ملاحظات حجامت
📚 اعمال یداوی📝 حوریه محمدی کناری و...🔷 حجــامت در ابتــدا و انتــهای فصل بهــار توصیه فــراوان شــده است...
  2 مورد1