پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
مشخصات دم
📕 مروری بر كلیات طب سنتی ایران📝 محسن ناصری و... سرخ رنگ، بدون بوی بد، شیرین و با قوام معتدل است...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
خلط دم
📕 مروری بر كلیات طب سنتی ایران📝 محسن ناصری و... مایعی سرخ رنگ، گرم و مرطوب و جایگاه آن در کبد است...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
  2 مورد1