به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
مشخصات سودا
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 مشخصات سواد رسوب خون طبیعی و طعم ترش و گَس می باشد...
خلط سودا
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 ماده سیاه رنگ، در جگر تولید می شود و جایگاه آن طحال است...
  2 مورد1