به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
مشخصات سودا
📚 كلیات طب سنتی ایران📝 محسن ناصری و...🔷 مشخصات سوادی طبیعی رسوب خون طبیعی و طعم ترش و گَس می باشد...
خلط سودا
📚 كلیات طب سنتی ایران📝 محسن ناصری و...🔷 ماده ای است سیاه رنگ که در جگر تولید می شود و جایگاه اصلی آن طحال است...
  2 مورد1