به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
قدمت طب ایرانی
📚 تاریخ پزشكی ایران📝 لوید الگود و...🔷 در کشور ما علم طب در دوران هخامنشى داراى منزلت خاصى بوده است...
قدمت طب ایرانی
📚 تاریخ طب سنتی📝 محمدرضا شمس🔷 قدمت طب اسلامی به تایید تمامی حکما، به درازای عمر انسان است...
  2 مورد1