به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
قدمت طب ایرانی
📚 تاریخ پزشكی ایران📝 لوید الگود و...🔷 در دوران هخامنشى علم طب داراى منزلت خاصى بوده است...ارسال کننده 📝 علی باباخانی
قدمت طب ایرانی
📚 تاریخ طب سنتی📝 محمدرضا شمس🔷 قدمت طب اسلامی به تایید حکما به درازای عمر انسان است...ارسال کننده 📝 علی باباخانی
  2 مورد1