به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
آشنایی با مزاج
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 مزاج در لغت به معنای آمیختن است و مفاهیم گوناگونی دارد...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
انواع مزاج
📚 كلیات طب سنتی📝 محسن ناصری و...🔷 ٩ مزاج شامل ٤ مزاج مفرد، ٤ مزاج مرکب و ١ مزاج معتدل داریم...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
  2 مورد1