به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  10 مورد12
حجامت و کاربردها
دانشنامه طب سنتیفروشگاه ایـی حکیم🔷 حجامت یک روش پیشگیری و درمان بیماری ها با ایجاد مکش در روی پوست است...
ملاحظات حجامت
دانشنامه طب سنتیفروشگاه ایـی حکیم🔷 حجــامت در ابتــدا و انتــهای فصل بهــار توصیه فــراوان شــده است...
فصد چیست؟
دانشنامه طب سنتیفروشگاه ایـی حکیم🔷 فصد استفراغی است کلی که در آن اخلاط اربعه خارج می گردند...
قوانین و نکات فصد
دانشنامه طب سنتیفروشگاه ایـی حکیم🔷 روزی که مرض در حرکت و ماده آن در جوشش باشد در آن روز فصد ممنوع است...
زالو چیست؟
دانشنامه طب سنتیفروشگاه ایـی حکیم🔷 زالــو درمــانی تاریخچه طولانی در شاخه های مختلف پــزشكی دارد...
تدابیر زالو درمانی
دانشنامه طب سنتیفروشگاه ایـی حکیم🔷 بعضی از اطبای هند بر این عقیده اند که زالو فقط خون فاسد را جذب می نماید...
  10 مورد12