به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  10 مورد12
حجامت و کاربردها
📚 اعمال یداوی📝 حوریه محمدی کناری و...🔷 حجامت روش پیشگیری و درمان بیماری ها با مکش روی پوست...ارسال کننده 📝 علی باباخانی
ملاحظات حجامت
📚 اعمال یداوی📝 حوریه محمدی کناری و...🔷 حجـامت در ابتدا و انتهای فصل بهار توصیه فراوان شده است...ارسال کننده 📝 علی باباخانی
فصد چیست؟
📚 اعمال یداوی📝 حوریه محمدی کناری و...🔷 فصد استفراغی است که در آن اخلاط اربعه خارج می گردند...ارسال کننده 📝 علی باباخانی
قوانین و نکات فصد
📚 اعمال یداوی📝 حوریه محمدی کناری و...🔷 اگر مرض در حرکت و ماده آن در جوشش باشد فصد ممنوع...ارسال کننده 📝 علی باباخانی
زالو چیست؟
📚 اعمال یداوی📝 حوریه محمدی کناری و...🔷 زالو درمانی تاریخچه طولانی در شاخه های پزشكی دارد...ارسال کننده 📝 علی باباخانی
تدابیر زالو درمانی
📚 اعمال یداوی📝 حوریه محمدی کناری و...🔷 برخی اطبا معتقدند که زالو فقط خون فاسد را جذب می نماید...ارسال کننده 📝 علی باباخانی
  10 مورد12