به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
اخلاط
📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 خلط جسم سیال و مرطوبی است که غذا به آن تبدیل می شود...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
نضج
📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 نضج یعنی گوارش کامل، یعنی مواد قوام لازم را پیدا کنند...ارسال کننده 📝 شهرزاد قاسمی دوست
  2 مورد1