به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  2 مورد1
اخلاط
دانشنامه ایی حکیم📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 خلط جسم سیال و رطبی است که غذا اول بار به آن تبدیل می شود...
نُضج
دانشنامه ایی حکیم📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 نضج یعنی هر ماده ای بتواند قوام لازم برای استفاده شدن در بدن را پیدا کند...
  2 مورد1