پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 15270 بار
 در مجموع 21 راي

خلط بلغم

مــــرجــــع: 📕 مروری بر كلیات طب سنتی ایراننویسنده: 📝 محسن ناصری و...
طب سنتی ایران
خلط بلغم
منبع

مروری بر كلیات طب سنتی ایران، محسن ناصری، حسین رضایی زاده، رسول چوپانی، مجید انوشیروانی، انتشارات طب سنتی ایران، ١٣٩٢
بلغم

مایعی است که در معده و کبد تولید می شود و در بدن جایگاه خاصی ندارد و در تمام سطح بدن همراه با خون در جریان است.

بلغم طبیعی در روند طبیعی خویش به خون تبدیل می شود. در واقع بلغم خون خامی است که در صورت پخته شدن به خون تبدیل می شود. مزه این نوع بلغم شیرین است و طبع آن سرد و تر است.

سودا طبیعی همان رسوباتی است که در خون ایجاد می گردد و تیرگی خون از آن است. مزه آن بین شیرین و گس و متمایل به تلخ است.

درباره دانشنامه ایی حکیم بیشتر بدانید

وجود بلغم برای اندام های بلغمی مانند مغز و اندام های پر حرکت مانند مفاصل ضروری است زیرا وقتی اندام های بدن از جذب مواد غذائی محروم می گردند، به وسیله حرارتی که بلغم ایجاد می کند نیرو می گیرند.

عنصر خلط بلغم آب است.

اسباب چهارگانه بلغم طبیعی
  • سبب مادی قسمت غلیظ و لزج و تر از مواد غذائی

  • سبب فاعلی حرارت کمتر از اعتدال

  • سبب صوری پختگی و نضج ناقص

  • سبب غائی آمادگی برای تبدیل شدن به خون، جایگزینی رطوبات بدن، کمک به رطوبت مفاصل و اعضای متحرک و مخلوط شدن با خون و تغذیه بعضی اعضاء مثل مغز و نخاع


  
دارای امتیاز  از 21 رأی