پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 15398 بار
 در مجموع 54 راي

خلط صفرا

مــــرجــــع: 📕 مروری بر كلیات طب سنتی ایراننویسنده: 📝 محسن ناصری و...
طب سنتی ایران
خلط صفرا
منبع

مروری بر كلیات طب سنتی ایران، محسن ناصری، حسین رضایی زاده، رسول چوپانی، مجید انوشیروانی، انتشارات طب سنتی ایران، ١٣٩٢
صفرا

مایعی زرد رنگ، تلخ و دارای طبع گرم و خشک است. این خلط در جگر تولید می شود و جایگاه آن در کیسه صفرا است.

صفرای طبیعی که همان کف خون است، رنگش مانند خون سرخ است.

درباره دانشنامه ایی حکیم بیشتر بدانید

صفرا مانند خون برای اندام های بدن لازم و ضروری است. صفرا به خون لطافت می بخشد و عبور آن را از مویرگ ها و مجاری باریک امکان پذیر می سازد. همچنین شش اندامی است که نیازش به صفرا بیش از اندام های دیگر است زیرا صفرای طبیعی خون، کمک کننده خوبی در عمل دم و بازدم است.

صفرا سبب شستن روده ها از بلغم می شود (ضد بلغم) و نیز باعث تحریک ماهیچه های مقعد در انتهای دستگاه گوارش می شود و در نتیجه سبب احساس رفع قضای حاجت به انسان دست می دهد.

عنصر خلط صفرا آتش است.

اسباب چهارگانه صفرای طبیعی
  • سبب مادی قسمت لطیف و گرم وتند و چرب از غذ

  • سبب فاعلی حرارت معتدل

  • سبب صوری پختگی و نضج کامل و مایل به زیاد

  • تلطیف و ترقیق خون برای نفوذ زیاد، تحریک روده ها برای احساس دفع و تغذیه بعضی اعضاء مثل ریه و کیسه صفر


  
دارای امتیاز  از 54 رأی