پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 15295 بار
 در مجموع 3 راي

انواع مزاج

مــــرجــــع: 📕 مروری بر كلیات طب سنتی ایراننویسنده: 📝 محسن ناصری و...
طب سنتی ایران
انواع مزاج ها
منبع

مروری بر كلیات طب سنتی ایران، محسن ناصری، حسین رضایی زاده، رسول چوپانی، مجید انوشیروانی، انتشارات طب سنتی ایران، ١٣٩٢
مزاج ها

به طور کلی ٩ مزاج اصلی داریم:

٤ مزاج مفرد (گرم، سرد، خشک، تر)، ٤ مزاج مرکب (گرم و تر، گرم و خشک، سرد و خشک، سرد و تر) و ١ مزاج معتدل.

تقسیم بندی مزاج ها

دوران حیات انسان بر حسب این حرارت و رطوبت به چهار مرحله اصلی تقسیم می شود:

  • مرحله رشد: از بدو تولد تا سی سالگی (غلبه رطوبت و حرارت).

  • مرحله جوانی: بین ٣٠ تا ٤٠ سالگی (غلبه گرمی و خشکی).

  • مرحله میانسالی: بین ٤٠ تا ٦٠ سالگی (غلبه سردی و خشکی).

  • مرحله پیری: از ٦٠ سالگی به بالا (غلبه سردی و تر).

فروشگاه اینترنتی ایی حکیم را ببینید

فصول نیز دارای مزاج مشخصی هستند:

  • فصل بهار که مزاجش گرم و تر و مایل به اعتدال است.

  • فصل تابستان که مزاج آن گرم و خشک است.

  • فصل پائیز که سرد و خشک است.

  • فصل زمستان که سرد و تر است.

اعضای بدن هم دارای مزاج می باشند هر کدام به تفکیک قلب (گرم و خشک)، شریان (گرم و خشک)، ورید (گرم وخشک)، خون (گرم و تر)، کبد (گرم و تر)، گوشت (گرم و تر)، کلیه (گرم و تر)، طحال (گرم و تر)، مو (خشک و سرد)، استخوان (خشک و سرد)، زرد پی (حشک و سرد)، غضروف (خشک و سرد)، عصب (خشک و سرد)، چربی (تر و سرد)، مغز (تر و سرد) و نخاع (تر و سرد).


  
دارای امتیاز  از 3 رأی