پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 15287 بار
 در مجموع 37 راي

معتدل مطلق

مــــرجــــع: 📕 مجله اینترنتی طب سنتی طبایعنویسنده: 📝 امیرمحمد گلبخش
طب سنتی ایران
اعتدال مزاج مطلق
منبع

مجله اینترنتی طب سنتی طبایع، امیرمحمد گلبخش
تعریف

یک معنی اعتدال مزاج می تواند این باشد که مزاج فرد در نقطه وسط کیفیات چهارگانه قرار گرفته باشد یعنی نه سرد باشد و نه گرم و نه مرطوب باشد و نه خشک. این هم وقتی حاصل می شود که عناصر چهارگانه آب و باد و خاک و آتش، به نسبتی کاملا مساوی در بدن او وجود داشته باشند.

امکان

در نگاه اوّل، شاید این وضعیت، ایده آل و مطلوب به نظر آید امّا درواقع، چنین تعادلی نه مطلوب است و نه واقعی.

فروشگاه اینترنتی ایی حکیم را ببینید

این نحو تعادل، یک مفهوم ذهنی است که در خارج، مصداق عینی ندارد و شما در کلّ هستی انسانی را نخواهید یافت که از هر سمت و سو، خنثی و وسط باشد. اگر چنین انسانی وجود خارجی هم می داشت انسانی بود بدون کنش و واکنش های انسانی و بدون تعامل با هستی.


  
دارای امتیاز  از 37 رأی